1


Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

Tildelinger

P 7483 AS Fosenferja får økonomisk støtte til overhaling av M/F Holger Stern
11.02.22
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 11. februar 2022 besluttet å innvilge kr. 300.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 7485 Wilhelm Otnes får økonomisk støtte til restaurering av «Nybryggen»
fra 1946

11.02.22
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 11. februar 2022 besluttet å innvilge kr. 30.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 7486 Nordnorsk Kunstmuseum får økonomisk støtte til utskifting av overvåkingsanlegget ved museet
11.02.22
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 11. februar 2022 besluttet å innvilge kr. 360.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 7487 Leirfjord og Alstahaug Kirkelige Fellesråd får økonomisk støtte til utbedring av vinduer i Skålvær kirke fra 1650
11.02.22
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 11. februar 2022 besluttet å innvilge kr. 280.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 7488 Lærdal soknråd får økonomisk støtte til utvendig renovering av Borgund kyrkje fra 1868
11.02.22
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 11. februar 2022 besluttet å innvilge kr. 200.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 7489 Jon Andersen får økonomisk støtte til reparasjon av yttertaket på hovedbygningen på Alvim gård
11.02.22
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 11. februar 2022 besluttet å innvilge kr. 30.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 7490 Kåre Ulvund får økonomisk støtte til restaurering av bakkemurer på Ulvund gård
11.02.22
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 11. februar 2022 besluttet å innvilge kr. 30.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 7491 Stiftelsen Museum Nord får økonomisk støtte til maling av våningshus ved Øksnes museum
11.02.22
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 11. februar 2022 besluttet å innvilge kr. 100.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 7492 Ingegerd Loftsgarden får økonomisk støtte til utbedring av gammel låve fra ca 1700
11.02.22
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 11. februar 2022 besluttet å innvilge kr. 30.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 7493 Steinar Sire får økonomisk støtte til rehabilitering av piper på hovedhus ved Fusk gård
11.02.22
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 11. februar 2022 besluttet å innvilge kr. 30.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>Totalt 277 tildelinger.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merBogstadveien 7a,
Oppgang A2
Gaustadalleen 21
0355 OSLO

Telefon: +47 46292921

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss