1


Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

Tildelinger

P 7722 Stiftelsen R/S 38 Biskop Hvoslef får økonomisk støtte til sikkerhets-oppgradering for R/S 38 Biskop Hvoslef
24.08.22
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 24. august 2022
besluttet å innvilge kr. 116.615 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 7723 Ingrid Kristin Aarhus får økonomisk støtte til reparasjon av gulvbord og kledning i vokterbolig
24.08.22
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 24. august 2022
besluttet å innvilge kr.30.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 7724 Bø Museum får økonomisk støtte til utvendig maling av Åheim landhandel
24.08.22
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 24. august 2022
besluttet å innvilge kr. 100.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 7726 Edvin Flåm får økonomisk støtte til restaurering av naust i Undredal
24.08.22
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 24. august 2022
besluttet å innvilge kr. 25.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 7727 Stiftelsen Nordlandsmuseet v/Stiftelsen Bodø Museum får økonomisk støtte til sprinklingsanlegg ved Kjerringøy handelssted, fase 2
24.08.22
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 24. august 2022
besluttet å innvilge kr. 300.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 7729 Stiftelsen Jærmuseet får økonomisk støtte til nytt sprinkleranlegg ved Grødalandstunet
24.08.22
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 24. august 2022
besluttet å innvilge kr. 300.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 7730 Stiftelsen Ørje Brug får økonomisk støtte til restaurering av Brugshallen og Vannrommet ved Ørje Brug
24.08.22
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 24. august 2022 besluttet å innvilge kr. 400.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 7731 Ryfylkemuseet får økonomisk støtte til utbedring av el-anlegg ved Jelsa skulemuseum
24.08.22
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 24. august 2022
besluttet å innvilge kr. 230.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 7732 Kristian Stanger får økonomisk støtte til tilbakeføring av bislag på hovedhus
24.08.22
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 24. august 2022
besluttet å innvilge kr. 35.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 7734 Brennebu AS får økonomisk støtte til rehabilitering av fasader ved Holden hovedgård
24.08.22
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 24. august 2022
besluttet å innvilge kr. 50.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>Totalt 277 tildelinger.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merBogstadveien 7a,
Oppgang A2
Gaustadalleen 21
0355 OSLO

Telefon: +47 46292921

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss