1


Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

Tildelinger

P 7838 Foreningen Bellmann får økonomisk støtte til reparasjoner på Risørskøyta M/S Bellmann
20.10.22
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 20. oktober 2022 besluttet å innvilge kr. 35.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 7840 Stiftelsen Den gamle krigsskole får økonomisk støtte til rehabilitering av taket i Tollbugata 10
20.10.22
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 20. oktober 2022 besluttet å innvilge kr. 12 millioner til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 7841 Grethe Nielsen får økonomisk støtte til reprodusering av vinduer i krambu
20.10.22
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 20. oktober 2022 besluttet å innvilge kr. 50.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 7870 Stian Pettersbakken får økonomisk støtte til rehabilitering av grue på Rud Klokkergård
20.10.22
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 20. oktober 2022 besluttet å innvilge kr. 35.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 7873 Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider får økonomisk støtte til seminar om dører i gamle kirker
20.10.22
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 20. oktober 2022 besluttet å innvilge kr. 50.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 7875 Stift. Bredalsholmen Dokk og Fartøyvernsenter får økonomisk støtte til kjøp av beredskapsbåt og kaikran
20.10.22
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 20. oktober 2022 besluttet å innvilge kr. 100.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 7876 Stiftelsen D/S Hvaler får økonomisk støtte til avsluttende elektroinstallasjoner på MS Hvaler
20.10.22
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 20. oktober 2022 besluttet å innvilge kr. 100.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 7903 Heidi Bjerkan med restaurant Credo får tildelt Stiftelsen UNI sin Miljøvernpris for 2022
20.10.22
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 20. oktober 2022 besluttet å innvilge kr. 500.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 7904 Stiftelsen Svanøy Hus får tildelt Stiftelsen UNI sin Skadevernpris for 2022
20.10.22
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 20. oktober 2022 besluttet å innvilge kr. 500.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 7905 Norske Kvinners Sanitetsforening får tildelt Stiftelsen UNI sin
Erkjentlighetspris for 2022

20.10.22
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 20. oktober 2022 besluttet å innvilge kr. 500.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>Totalt 277 tildelinger.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merBogstadveien 7a,
Oppgang A2
Gaustadalleen 21
0355 OSLO

Telefon: +47 46292921

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss