1


Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

Tildelinger

P 7465 Tingvoll Museumslag får økonomisk støtte til å sikre vannforsyning til kverna på Tingvoll museum
11.02.22
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 11. februar 2022
besluttet å innvilge kr. 150.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 7471 Håkon Marius Kvæken får økonomisk støtte til restaurering av fasader
11.02.22
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 11. februar 2022 besluttet å innvilge kr. 25.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 7473 Halfdan Negård får økonomisk støtte til restaurering av våningshus fra 1886
11.02.22
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 11. februar 2022 besluttet å innvilge kr. 30.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 7474 Geir Stahl får økonomisk støtte til rehabilitering av vinduer i "Det gamle Raadhus"
11.02.22
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 11. februar 2022 besluttet å innvilge kr. 30.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 7476 Finsnes Gaard AS får økonomisk støtte til brannsikring av Finsnes Gård
11.02.22
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 11. februar 2022
besluttet å innvilge kr. 100.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 7477 7 Kristiansand Sjøspeidergruppe får økonomisk støtte til ny motor i sjøspeiderskuta "Gyda"
11.02.22
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 11. februar 2022 besluttet å innvilge kr. 50.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 7478 Tydal Museums Venneforening får økonomisk støtte til rehabilitering av Storaunstuggu fra år 1666
11.02.22
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 11. februar 2022 besluttet å innvilge kr. 100.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 7479 Bogstad Gård får økonomisk støtte til sikring av utstillingslokaler i Østfløyen
11.02.22
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 11. februar 2022 besluttet å innvilge kr. 990.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 7481 Telemarkkanalens venner får økonomisk støtte til inngangsportal til slusemesterboligen
11.02.22
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 11. februar 2022 besluttet å innvilge kr. 87.500 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 7482 Stiftelsen Buskerudmuseet får økonomisk støtte til brannsikring av Nøstetangen norsk glassmuseum
11.02.22
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 11. februar 2022 besluttet å innvilge kr. 500.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>Totalt 277 tildelinger.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merBogstadveien 7a,
Oppgang A2
Gaustadalleen 21
0355 OSLO

Telefon: +47 46292921

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss