1


Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

Tildelinger

P 7509 Leirvik Fengsel Eiendom AS får økonomisk støtte til installasjon av spinkelanlegg og rømningsveier
11.02.22
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 11. februar 2022 besluttet å innvilge kr. 250.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 7527 Osterøy Museum får økonomisk støtte til istandsetting av Bløddalssmia
06.04.22
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 6. april 2022 besluttet å innvilge kr. 100.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 7528 Rana Røde Kors får økonomisk støtte til anskaffelse av flerbruksbil
06.04.22
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 6. april 2022 besluttet å innvilge kr. 200.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 7529 Foreningen Kvitsøy 1 får økonomisk støtte til innsetting av
nyrestaurert motor i Kvitsøy 1

06.04.22
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 6. april 2022 besluttet å innvilge kr. 100.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 7530 Marius Myrvold får økonomisk støtte til restaurering av eldhus på gården Kollset
06.04.22
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 6. april 2022 besluttet å innvilge kr. 30.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 7531 Marius Myrvold får økonomisk støtte til restaurering av låve på gården Kollset
06.04.22
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 6. april 2022 besluttet å innvilge kr. 30.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 7532 Sameiet Toftes Gate 29 får økonomisk støtte til brannoppgradering i Toftesgt. 29 A
06.04.22
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 6. april 2022 besluttet å innvilge kr. 30.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 7533 Nordmøre Museums Venner - Kristiansund får økonomisk støtte til universell adkomst og flomsikring av Brunsvikens Reperbane
06.04.22
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 6. april 2022 besluttet å innvilge kr. 134.476 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 7534 Jan Reinhardt får økonomisk støtte til utbedring av 3 eldre bygninger på gården Nyhus
06.04.22
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 6. april 2022 besluttet å innvilge kr. 30.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 7536 Stiftelsen Ytterøy Bygdetun får økonomisk støtte til restaurering av 18 vinduer i hovedlåna på gården Bjørvik Øvre
06.04.22
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 6. april 2022 besluttet å innvilge kr. 69.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>Totalt 277 tildelinger.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merBogstadveien 7a,
Oppgang A2
Gaustadalleen 21
0355 OSLO

Telefon: +47 46292921

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss