1


Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

Tildelinger

P 7495 Sakrisøy Rorbuer AS får økonomisk støtte til rehabilitering av tak på 3 rorbuer
11.02.22
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 11. februar 2022 besluttet å innvilge kr. 150.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 7496 Stiftelsen Stadsbygd Prestegård får økonomisk støtte til brannsikring av hovedbygningen ved Stadsbygd Prestegård
11.02.22
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 11. februar 2022 besluttet å innvilge kr. 100.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 7498 Nordre Øyeren Fuglestasjon får økonomisk støtte til kjøp og montering av hyttestrøm
11.02.22
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 11. februar 2022 besluttet å innvilge kr. 50.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 7501 Tom Christian Vikør får økonomisk støtte til restaurering av Myrastovo
11.02.22
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 11. februar 2022 besluttet å innvilge kr. 30.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 7502 Vest-Agder-museet IKS får økonomisk støtte til innkjøp av 13 hjerte-startere og kurs
11.02.22
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 11. februar 2022 besluttet å innvilge kr. 102.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 7503 Truls Alnes Antonsen får økonomisk støtte til driving av skroget på Losskøyta West Wind
11.02.22
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 11. februar 2022 besluttet å innvilge kr. 30.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 7504 Stiftelsen Prestegårdslåna i Melhus får økonomisk støtte til totalrestaurering av låven ved Melhus prestegård
11.02.22
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 11. februar 2022 besluttet å innvilge kr. 300.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 7505 Visnes Hotel Stryn AS får økonomisk støtte til nytt brannalarmanlegg ved Visnes Hotel
11.02.22
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 11. februar 2022 besluttet å innvilge kr. 30.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 7506 Ragnhild Aasen Jenkins får økonomisk støtte til restaurering av lite tømmerhus på Søre Aasen
11.02.22
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 11. februar 2022 besluttet å innvilge kr. 30.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 7508 Linn Blekkerud får økonomisk støtte til istandsetting av 2. etg. i kårstuen på Hagan gård
11.02.22
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 11. februar 2022 besluttet å innvilge kr. 30.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>Totalt 277 tildelinger.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merBogstadveien 7a,
Oppgang A2
Gaustadalleen 21
0355 OSLO

Telefon: +47 46292921

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss