1


Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

Tildelinger

P 7587 DNT Oslo og Omegn får økonomisk støtte til brannsikringstiltak ved Jammerdalsbu turisthytte
06.04.22
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 06. april 2022
besluttet å innvilge kr. 35.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 7588 DNT Oslo og Omegn får økonomisk støtte til brannsikringstiltak ved Korsberghytta
06.04.22
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 6. april 2022 besluttet å innvilge kr. 30.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 7589 DNT Oslo og Omegn får økonomisk støtte til LED-belysning i Lågaros selvbetjeningshytte
06.04.22
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 6. april 2022 besluttet å innvilge kr. 50.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 7590 DNT Oslo og Omegn får økonomisk støtte til brannsikringstiltak ved Storgrytdalseter turisthytte
06.04.22
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 6. april 2022 besluttet å innvilge kr. 28.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 7591 Museene i Akershus, avd. Fetsund Lenser får økonomisk støtte til oppgradering av hovedtavle i verkstedet
06.04.22
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 6. april 2022 besluttet å innvilge kr. 97.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 7650 Stig Skurdal Grytting får økonomisk støtte til Detektorer i forb. med brannvarslingsanlegg
08.06.22
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 8. juni 2022
besluttet å innvilge kr. 35.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 7652 Eirik Røtnes får økonomisk støtte til restaurering av Bakkanaustet
08.06.22
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 8. juni 2022 besluttet å innvilge kr. 100.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 7653 Lavangen Sokn får økonomisk støtte til utvendig maling av Lavangen kirke fra 1891
08.06.22
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 8. juni 2022 besluttet å innvilge kr. 400.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 7654 Vest-Agder-museet IKS får økonomisk støtte til nytt nøkkelsystem ved Flekkefjord museum
08.06.22
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 8. juni 2022
besluttet å innvilge kr. 100.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 7655 Stiftelsen Steinhuset På Gran får økonomisk støtte til utskifting av skrusikringer til automatsikringer
08.06.22
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 8. juni 2022
besluttet å innvilge kr. 25.900 til ovennevnte prosjekt
les mer>>Totalt 277 tildelinger.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merBogstadveien 7a,
Oppgang A2
Gaustadalleen 21
0355 OSLO

Telefon: +47 46292921

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss