1


Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

Tildelinger

P 7931 Øyvind Hauer får økonomisk støtte til omlegging av tak på stabbur
07.12.22
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 7. desember 2022 besluttet å innvilge kr. 35.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 7932 Loshavn Fortidsvern får økonomisk støtte til restaurering av yttervegger ved Loshavn Bedehus
07.12.22
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 7. desember 2022 besluttet å innvilge kr. 35.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 7933 Giske Sogelag får økonomisk støtte til innvendig renovering av gammelskulen på Giske
07.12.22
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 7. desember 2022 besluttet å innvilge kr. 35.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 7934 Stiftelsen Seilskipet Statsraad Lehmkuhl får økonomisk støtte til innkjøp av fallsikring
07.12.22
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 7. desember 2022 besluttet å innvilge kr. 385.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 7935 Bogstad Gård får økonomisk støtte til rehabilitering av havetrappen
07.12.22
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 7. desember 2022 besluttet å innvilge kr. 1,2 millioner til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 7936 Lars Erik Østenstad får økonomisk støtte til utbedring av 2 teglpiper
07.12.22
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 7. desember 2022 besluttet å innvilge kr. 30.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 7937 Ringerikes Sparebanks Kulturstiftelse får økonomisk støtte til maling av Fengselet med linolje
07.12.22
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 7. desember 2022 besluttet å innvilge kr.100.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 7939 Kunstnarhuset Messen får økonomisk støtte til nytt brannvarslingsanlegg og andre brannsikringstiltak
07.12.22
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 7. desember 2022 besluttet å innvilge kr. 50.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 7941 Stiftelsen Jærmuseet får økonomisk støtte til rehabilitering av gulvet til Krossens Havremølle
07.12.22
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 7. desember 2022 besluttet å innvilge kr. 300.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 7942 Stiftelsen Nordmøre museum får økonomisk støtte til sikring og istandsetting av taket på Strandhuset
07.12.22
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 7. desember 2022 besluttet å innvilge kr.200.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>Totalt 277 tildelinger.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merBogstadveien 7a,
Oppgang A2
Gaustadalleen 21
0355 OSLO

Telefon: +47 46292921

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss