1


Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

Tildelinger

P 7773 Siri Hallingby Børs-Lind får økonomisk støtte til brannsikring av bolighus i Tromsø
24.08.22
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 24. august 2022 besluttet å innvilge kr. 35.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 7774 Mona Angelskår får økonomisk støtte til restaurering av skifertak på våningshus
24.08.22
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 24. august 2022 besluttet å innvilge kr. 35.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 7777 Forsvarshistorisk Forening i Kristiansandsregionen får økonomisk støtte til istandsetting av dekningsrom fra 2. verdenskrig
24.08.22
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 24. august 2022 besluttet å innvilge kr. 100.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 7778 Ola Sendstad får økonomisk støtte til sanering av hussopp og reparasjon av tak
24.08.22
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 24. august 2022 besluttet å innvilge kr. 50.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 7779 Andreas Bjørnebye får økonomisk støtte til reparasjoner av fundamenter på låve
24.08.22
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 24. august 2022 besluttet å innvilge kr. 35.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 7780 Museene i Akershus får økonomisk støtte til utarbeidelse av ny sikringsplan for MiA
24.08.22
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 24. august 2022 besluttet å innvilge kr. 150.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 7781 Museene i Akershus - Linderud gård får økonomisk støtte til oppgra-dering av innbruddsanlegget ved Linderud gård
24.08.22
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 24. august 2022
besluttet å innvilge kr. 80.178 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 7783 Stiftelsen Gamle Stamsund får økonomisk støtte til reparasjon av tak på Peder Yttervik brygga
20.10.22
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 20. oktober 2022
besluttet å innvilge kr. 35.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 7785 Tom Asbjørn Hatleskog får økonomisk støtte til rehabilitering av tømmervegg ved Hatleskog gård
20.10.22
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 20. oktober 2022
besluttet å innvilge kr. 20.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 7786 Metodistkirken i Norge, Grünerløkka menighet, får økonomisk støtte til restaurering av alterring ved Metodistkirken i Kristiansand
20.10.22
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 20. oktober 2022 besluttet å innvilge kr. 42.100 til ovennevnte prosjekt
les mer>>Totalt 277 tildelinger.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merBogstadveien 7a,
Oppgang A2
Gaustadalleen 21
0355 OSLO

Telefon: +47 46292921

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss