1


Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

Tildelinger

P 325 Rissa kommune - Reins Kloster
23.03.01
... fikk innvilget kr. 300.000 til antikvarisk istandsetting av den gamle boligen ved Reins Kloster.
les mer>>P 3259 - Stiftelsen Ormelid gard - Restaurering av stabburet
31.03.17
... fikk på styremøtet 31. mars 2017 i Stiftelsen UNI kr. 200.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 3257 - Jugendstilsenteret - Sikring og restaurering av klokke
31.03.17
... fikk på styremøtet 31. mars 2017 i Stiftelsen UNI kr. 50.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 3256 - Ingrid Grøstad Johnson - Mo gamle prestegard - Restaurering av fjøstaket
31.03.17
... fikk på styremøtet 31. mars 2017 i Stiftelsen UNI kr. 30.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 3253 - Inger Berger Bjørneby – Restaurering av nedre stabbur på Sjurderud
31.03.17
... fikk på styremøtet 31. mars 2017 i Stiftelsen UNI kr. 25.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 3252 M/F Storegut, avd. i Norsk Industriarbeidermuseum - Flåte og vester
31.03.17
... fikk på styremøtet 31. mars 2017 i Stiftelsen UNI kr. 360.200 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 3250 - Stiftelsen Modums Blaafarveværk - Kittelsenmuseet - Gamle terrassehager på Skuterudhøyden

31.03.17
... fikk på styremøtet 31. mars 2017 i Stiftelsen UNI kr. 50.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 324 Rallarmuseet på Finse
23.03.01
... fikk innvilget kr. 25.000 til etablering av et Dokumentasjonssenter på Bergensbanen.
les mer>>P 3249 - Kystlaget Trondhjem - Brannalarmanlegg i skurene på Fosenkaia
31.03.17
... fikk på styremøtet 31. mars 2017 i Stiftelsen UNI kr. 126.880 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 3248 - Jostein og Anne Berit Holsen – Utigarden - Istandsetting av sperrestove
31.03.17
... fikk på styremøtet 31. mars 2017 i Stiftelsen UNI kr. 30.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>Totalt 2988 tildelinger.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss