1


Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

Tildelinger

P 2911 Gorm Wedø - Restaurering av lappeskifertak på sveitservilla i Hommelvik
08.06.16
... fikk på styremøte 6.juni 2016 i Stiftelsen UNI kr. 25.000 til restaurering av taket på en sveitservilla i Hommelvik
les mer>>P 290 Klippfiskmuseet - Milnbrygga - Brannsikring
06.12.00
... fikk på styremøtene 6. desember 2000 og 11. juni 2001 innvilget h.h.v. kr. 250.000 og kr. 25.000 til brannsikring av Milnbrygga
les mer>>P 2909 Norsk Kulturarv - Skadeforebyggende tiltak for "Ta et tak 2016/2017"
08.06.16
... fikk på styremøte 6.juni 2016 i Stiftelsen UNI kr. 3.000.000 til skadeforebyggende tiltak i forbindelse med "Ta et tak 2016/2017"
les mer>>P 2907 Bjørk Utvikling - Restaurering av stabbur på Bjørk
08.06.16
... fikk på styremøte 6.juni 2016 i Stiftelsen UNI kr. 25.000 til restaurering av stabbur på Bjørk
les mer>>P 2906 Stiftelsen Meråker-Musea - Brann- og innbruddsalarm for anleggene ved museene
08.06.16
... fikk på styremøte 6.juni 2016 i Stiftelsen UNI kr. 160.000 til brann- og innbruddsalarm for anleggene ved Stiftelsen Meråker-Musea
les mer>>P 2905 Tord Sanholt og Linda Skarpås - Restaurering av skifertaket på Tårnhuset i Fredrikstad
08.06.16
... fikk på styremøte 6.juni 2016 i Stiftelsen UNI kr. 50.000 til restaurering av skifertaket på tårnhuset i Fredrikstad
les mer>>P 2904 Kragerø Kystlag - Sikkerhetsutstyr og sikkerhetskurs for kystlagets mannskap om bord i Gamle Kragerø
08.06.16
... fikk på styremøte 6.juni 2016 i Stiftelsen UNI kr. 127.617 til fire tiltak i forbindelse med sikkerhetsutstyr og sikkerhetskurs for kystlagets mannskap om bord i Gamle Kragerø
les mer>>P 2901 Ruth Randby Kristensen - Istandsetting av kornmagasin på Bingen Vestre i Sørum
08.06.16
... fikk på styremøte 6.juni 2016 i Stiftelsen UNI kr. 25.000 til istandsetting av kornmagasinet på Vestre Bingen i Sørum
les mer>>P 2900 Gunn Vigdis Oreholtet - Restaurering av Høyenhall gamle skole i Gjerdrum
08.06.16
... fikk på styremøte 6.juni 2016 i Stiftelsen UNI kr. 25.000 øremerket utbedring av piper
les mer>>P 28 Sverresborg - Sprinkling av Tavern
20.09.94
... fikk på styremøte 20. september 1994 innvilget kr. 100.000 til sprinkling.
les mer>>Totalt 2988 tildelinger.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss