1


Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

Tildelinger

P 2864 Mercy House - Utvidelse og flytting
08.06.16
... fikk på styremøte 6.juni 2016 i Stiftelsen UNI kr. 100.000 til kjøkken, brannvern, ventilasjon, rørlegger og elektriker
les mer>>P 2863 Stiftelsen Vigsnes Grubeområder - Tiltak i 2016
08.06.16
... fikk på styremøte 6.juni 2016 i Stiftelsen UNI kr. 124.000 til utbedring av elektrisk anlegg
les mer>>P 2862 Telemark Røde Kors - Prosjekt "Om bare hjerte slår"
08.06.16
... fikk på styremøte 6.juni 2016 i Stiftelsen UNI kr. 200.000 til prosjektet "Om bare hjertet slår"
les mer>>P 2860 Miljøstiftelsen Bellona - InfoArena 2016 - Sellafield-seminar i Lofoten i juni
08.06.16
... fikk på styremøte 6.juni 2016 i Stiftelsen UNI kr. 50.000 til InfoArena 2016 - Sellafield-seminar i Lofoten 23.-24.juni
les mer>>P 285 Cato Senteret
06.12.00
... fikk innvilget kr. 150.000 til kjøp av minibuss.
les mer>>P 2859 Anita Weng Stordal - Istandsetting av bakerovn i byggerhus på Bye gård i Rælingen
08.06.16
... fikk på styremøte 6.juni 2016 i Stiftelsen UNI kr. 25.000 til istandsetting av bakerovn i bryggerhuset på Bye gård i Rælingen
les mer>>P 2858 Foreningen S/K Boy Leslie - Sikkerhetsutstyr og stabilitetsberegninger
08.06.16
... fikk på styremøte 6.juni 2016 i Stiftelsen UNI kr. 100.000 til brann/redningsutstyr, sertifisering av flåter samt forskriftspålagt stabilitetsundersøkelse på S/K Boy Leslie
les mer>>P 2856 Stavanger Tinfabrik AS - Nytt tak
08.06.16
... fikk på styremøte 6.juni 2016 i Stiftelsen UNI kr. 25.000 til nytt tak ved Stavanger Tinfabrik AS
les mer>>P 2855 Vågå Historielag - Jutulheimen bygdamuseum - El.arbeid ved
08.06.16
... fikk på styremøte 6.juni 2016 i Stiftelsen UNI kr. 105.000 til el.arbeid ved Jutulheimen Bygdamuseum
les mer>>P 2854 MaritaStiftelsen - Kjøp av tomannsbolig på Mortensrud for bruk til bofelleskap
13.04.16
... fikk på styremøte 13. april 2016 i Stiftelsen UNI kr. 600.000 til kjøp av tomannsbolig for bruk til bofelleskap nær Mortensrud
les mer>>Totalt 2988 tildelinger.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss