1


Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

Tildelinger

P 1507 Anne-Lise Torvund - istandsetting av grue og skorstein på Mikkelrud
29.11.11
... fikk på styremøte 29. november 2011 i Stiftelsen UNI innvilget kr. 50.000 til tradisjonell istandsetting av grue og skorstein på Mikkelrud.
les mer>>P 1506 Fossesholm Herregård - Inergen anlegg samt til et deteksjonsanlegg
29.11.11
... fikk på styremøte 29. november 2011 i Stiftelsen UNI innvilget kr. 400.000 til et Inergen anlegg samt til et deteksjonsanlegg ved Fossesholm Herregård
les mer>>P 1505 Støtt Brygge AS - Restaurering av stabburet og bua
29.11.11
... fikk på styremøte 29. november 2011 i Stiftelsen UNI innvilget kr. 50.000 til restaurering av stabburet og bua ved Støtt gamle handelsstedt.
les mer>>P 1504 Aina Enger - istandsetting av grue og skorsteiner
29.11.11
... fikk på styremøte 29. november 2011 i Stiftelsen UNI innvilget kr. 50.000 til istandsetting av grue og skorsteiner i det gamle våningshuset på Enger gård
les mer>>P 1502 Museet Midt IKS - Avd. Namdalsmuseet - brannsikring av bygninger
29.11.11
... fikk på styremøte 29. november 2011 i Stiftelsen UNI innvilget kr. 109.993 til brannsikring av 3 bygninger ved Namdalsmuseet.
les mer>>P 1501 Ishavsmuseet Aarvak - utskifting av dekket på ishavsskuta Aarvak
29.11.11
... fikk på styremøte 29. november 2011 i Stiftelsen UNI innvilget kr. 165.000 til utskifting av dekket på ishavsskuta Aarvak
les mer>>P 1500 Naturvernforbundet - forprosjekts fase 1 - Kystkampanje 2011-12
29.11.11
... fikk på styremøte 29. november 2011 i Stiftelsen UNI innvilget kr. 200.000 til forprosjektets fase 1 - Kystkampanje 2011-12.
les mer>>P 149 Kirkens Bymisjon Bergen
17.02.99
... fikk på styremøte 17. februar 1999 innvilget tilsammen kr. 700.000 til et "Gutteprostitusjonsprosjekt", et "Nærmiljøprosjekt" og til Rus-Vold-Kriminalitetsforebyggene arbeid.
les mer>>P 1499 A Kystlaget M/K Ole Johnnys Venner - sikkerutstyr på M/K Ole Johnny.
29.11.11
... fikk på styremøte 29. november 2011 i Stiftelsen UNI innvilget kr. 50.000 øremerket oppgradering av sikkerhetsutstyr ombord i M/K Ole Johnny
les mer>>P 1497 Hallingdal Museum - brannalarm ved Nesbyen
29.11.11
... fikk på styremøte 29. november 2011 i Stiftelsen UNI innvilget kr. 60.000 til brannalarm i magasin, utstillinger og administrasjonsbygg ved Nesbyen.
les mer>>Totalt 2988 tildelinger.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss