1


Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

Tildelinger

P 4005 Truls Gulbrandsen får økonomisk støtte til restaurering av tømmerfjøs på gården Kapperud
06.02.19
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 6. februar 2019 besluttet å innvilge kr. 30.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 4004 Stiftelsen Militærhospitalet fra Empirekvartalet får økonomisk støtte til brannsikring
06.02.19
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 6. februar 2019 besluttet å innvilge
kr. 500.000 til dette prosjektet
les mer>>P 4003 Stiftinga Jærmuseet får økonomisk støtte til sikring i Garborgheimen
06.02.19
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 6. februar 2019 besluttet å innvilge
kr. 25.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 4002 Stiftinga Jærmuseet får økonomisk støtte til sikring ved Sjøbruksmuseet
06.02.19
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 6. februar 2019 besluttet å innvilge
kr. 45.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 4001 Stiftinga Jærmuseet får økonomisk støtte til sikring i Vistnestunet
06.02.19
... Dette ble klart etter at Stiftelsen UNI i sitt styremøte 6. februar 2019 besluttet å innvilge
kr. 16.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 4000 Stiftinga Jærmuseet får økonomisk støtte til sikring i Limagarden
06.02.19
... Dette ble klart etter at Stiftelsen UNI i sitt styremøte 6. februar 2019 besluttet å innvilge
kr. 36.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 399 Stiftelsen Lindesnes fyrmuseum - M/S Gamle Oksøy - Redningsutstyr
30.05.02
... ...M/S Gamle Oksøy fikk på styremøte 30. mai 2002 i Stiftelsen UNI innvilget kr. 70.000 til nye redningsvester og kr. 60.000 til ny redningsflåte
les mer>>P 3998 Modum sokn får økonomisk støtte til installasjon av sprinkleranlegg ved Heggen kirke
06.02.19
... Dette ble klart etter at Stiftelsen UNI i sitt styremøte 6. februar 2019 besluttet å innvilge
kr. 300.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 3997 Jon Gudbjørn Kjellgren får økonomisk støtte til restaurering av bu/vedskåle på Nedstuen i Åsnes kommune
06.02.19
... Dette ble klart etter at Stiftelsen UNI i sitt styremøte 6. februar 2019 besluttet å innvilge
kr. 25.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 3996 Ungdomslaget Verdandi får økonomisk støtte til oppgradering av ungdomshuset Friheim
06.02.19
... Dette ble klart etter at Stiftelsen UNI i sitt styremøte 6. februar 2019 besluttet å innvilge
kr. 50.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>Totalt 2988 tildelinger.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss