1


Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

Tildelinger

P 1389 A Nærøyfjorden Verdsarvpark / Eier: Inge Olai Sønnerheim – Steinsel på stølen Frivoll
17.06.11
... fikk på styremøte 17. juni 2011 i Stiftelsen UNI innvilget kr. 20.000 til restaurering av to steinsel på stølen Frivoll i Aurlandsdalen.

les mer>>P 1388 A Nærøyfjorden Verdsarvpark / Eier: Thorbjørn Sund – Naust på Styvi
17.06.11
... fikk på styremøte 17. juni 2011 i Stiftelsen UNI innvilget kr. 30.000 til restaurering av naust på Styvi
les mer>>P 1387 A Lars og Ida Helene Braastad – Balke Østre Søndre - Fjøs
17.06.11
... fikk på styremøte 17. juni 2011 i Stiftelsen UNI innvilget kr. 31.800 til restaurering/bevaring av fjøs ved Balke Østre Søndre på Toten.
les mer>>P 1386 A Foreningen “Nygårdsbryggas Venner” – Brygge i Hagvåg
17.06.11
... fikk på styremøte 17. juni 2011 i Stiftelsen UNI innvilget kr. 50.000 til restaurering – første fase - av brygge i Hagvåg.


les mer>>P 1385 Bergstien 15 – Antikvarisk istandsetting av taket.
12.04.11
... fikk på styremøte 12. april 2011 i Stiftelsen UNI innvilget kr. 750.000 til antikvarisk rehabilitering av taket.
les mer>>P 1384 Nutheim Gjestgiveri - Brannvarsling og vannforsyning
12.04.11
... fikk på styremøte 12. april 2011 i Stiftelsen UNI innvilget kr. 150.000 til brannvarsling og vannforsyning på Nutheim
les mer>>P 1382 Siri Øvergaard Østmoe – Embretstu - Oppretting av hovedinngang/svalgang og skifting av yttertak
12.04.11
... fikk på styremøte 12. april 2011 i Stiftelsen UNI innvilget kr. 50.000 til oppretting av hovedinngang/svalgang og skifting av yttertak ved den fredete Embretstu.


les mer>>P 1381 Stiftelsen Vorterøy kai – Renovering av kaifundament
12.04.11
... fikk på styremøte 12. april 2011 i Stiftelsen UNI innvilget kr. 100.000 til renovering av kai fundament
les mer>>P 137 Røde Kors - Hedmark - Dagseminar
07.12.98
... fikk på styremøte 7. desember innvilget kr. 29.000 til dagseminar til forebyggend tiltak for "Stopp Volden"-kampanjen i Hedmark.
les mer>>P 1379 Oslo universitetssykehus HF - Rikshospitalet - Forskning på mekanismer og utvikling av tykktarmkreft
12.04.11
... fikk på styremøte 12. april 2011 i Stiftelsen UNI innvilget kr. 800.000 til forskningsprosjektet: Mekanismer og utvikling av tykktarmkreft.


les mer>>Totalt 2988 tildelinger.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss