1


Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

Tildelinger

P 6046 Trondhjems Provincialloge får økonomisk støtte til reparasjon av utvendig tak
17.10.19
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 17. oktober 2019 besluttet å innvilge kr. 250.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 6045 Museene i Sør-Trøndelag - Sverresborg, får økonomisk støtte til branndetektering og overvåkning
17.10.19
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 17. oktober 2019 besluttet å innvilge kr. 500.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 6042 Stiftelsen Temte Gård og Bygdesamling fikk økonomisk støtte til utbedring av skorstein ved våningshus fra 1812

17.10.19
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 17. oktober 2019 besluttet å innvilge kr. 42.500 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 6041 Stiftelsen Buskerudmuseet - Fossesholm Herregård får økonomisk støtte til INERGEN i søndre sidefløy
17.10.19
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 17. oktober 2019 besluttet å innvilge kr. 120.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 603 Hiskholmen - Kjell Steinsvåg
19.04.05
... fikk på styremøtet 19. april 2005 innvilget kr. 47.000 til varslingsanlegg i fredet bygning på Hiskholmen.
les mer>>P 6038 Suldal Røde Kors får økonomisk støtte til beredskapsbil
17.10.19
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 17. oktober 2019 besluttet å innvilge kr. 100.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 6037 Vis sjøvett - Kristiansand får økonomisk støtte til nytt dekk på opplæringsfartøyet Skøy
17.10.19
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 17. oktober 2019 besluttet å innvilge kr. 100.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 6033 Stiftelsen Museum Nord - Sortland Museum fikk økonomisk støtte til brannvarsling av Jennestad brygge
17.10.19
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 17. oktober 2019 besluttet å innvilge kr. 46.913 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 6032 Grong Bygdamuseum, v/museumsnemnda får økonomisk støtte til flytting av båtbyggerverksted
17.10.19
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 17. oktober 2019 besluttet å innvilge kr. 100.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 6031 Foreningen Sjøen For Alle får økonomisk støtte til økt sikkerhet samt beskyttelsestak mot sol og regn
17.10.19
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 17. oktober 2019 besluttet å innvilge kr. 123.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>Totalt 2988 tildelinger.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss